Бэнжамин Франклин

19,000

бэлэн байгаа

Ном бүтээхэд төгсгөл үгүй” гэдэг бөгөөд удахгүй 2006 онд Бэнжамин Франклин мэндэлсний 300 жилийн ой болох гэж байгаа энэ үсд Франклины талаар хэвлэгдэж буй намтруудын тухайд энэ бүр ч үнэн үг юм. Гэсэн ч энэ ном Франклины талаарх байдаг л нэг намтарчилсан зохиолуудаас огт өөрөөр бичигджээ.

Энэ ном түүний урт амьдралд тохиолдсон үйл явдал болгоныг агуулаагүй, түүнчлэн олон талт хувийн амьдрал, их зохиолуудыг нь ч цөмийг нь авч үзээгүй. Оронд энэ ном харьцангуй шинэчлэгдсэн судалгаа бөгөөд энэхүү аугаа хүний амьдралын зарим талыг ч илүүтэй анхаарсан ба тэгснээрээ Бэнжамин Франклин хэмээх хүн хэрхэн бидний төсөөлдгөөс олон талаараа эрс өөр байсныг харуулах болно.

Харьцуулах