Brazil cerrado single origin 1кг /Jack’s coffee/

60,000

бэлэн байгаа

Single origin

Савалгаа: 1 кг

Хууралт: Medium roast

Байршил: Серрадо, Бразил

Өндөр: 3,000 – 4,000 метр

Төрөл: Mundo Novo,Yellow Catuai, Red Catuai

Монголд хуурч савлав.

Бэлэн 1 үлдсэн байна.

Харьцуулах