Хүүхдийн соосог +3 сар (Ягаан) /Pigeon/

9,900

– Японы хүүхдийн тоглоомын холбооны стандартад нийцсэн.

– Хүүхдийн амны хэмжээнд таарсан хөхөлттэй. – Амны гадуур шүлс асгарахгүй байх тусгай хаалтттай

. – Хүүхдийн өсөлтийн онцлогоос шалтгаалан аманд нь таарахгүй тохиолдолд өөр хэмжээтэйгээс сонголт хийгээрэй.

– Хүүхэд хөхөхөд хялбар, амнаас унахгүй байхаар хийгдсэн. /Хүүхдийн хэл хөдлөх үед ч амнаас унахгүй/

– Удаан хугацаагаар хэрэглэвэл соосог цоорох магадлалтай тул шалгаж байна уу.

– Унтсан үед нь хүүхдийн амнаас авна уу.

– Анх хэрэглэхийн өмнө болон хэрэглэсний дараа угааж байна уу.

– Гадуур авч явахад тохиромжтой таглаатай. /Ариун цэврийн шаардлага хангасан/

Хүүхдийн өсөлтөд тохирсон 3 төрлийн хэмжээтэй. /S,M,L/ Соосог (0 сараас) S Соосог (3 сараас) M Соосог (6 сараас) L

Out of stock