Хүүхдийн соосог +6 сар (ягаан) /Pigeon/

9,900

бэлэн байгаа

– Японы хүүхдийн тоглоомын холбооны стандартад нийцсэн.

– Хүүхдийн амны хэмжээнд таарсан хөхөлттэй.

– Амны гадуур шүлс асгарахгүй байх тусгай хаалтттай.

– Хүүхдийн өсөлтийн онцлогоос шалтгаалан аманд нь таарахгүй тохиолдолд өөр хэмжээтэйгээс сонголт хийгээрэй.

– Хүүхэд хөхөхөд хялбар, амнаас унахгүй байхаар хийгдсэн. /Хүүхдийн хэл хөдлөх үед ч амнаас унахгүй/

– Удаан хугацаагаар хэрэглэвэл соосог цоорох магадлалтай тул шалгаж байна уу. – Унтсан үед нь хүүхдийн амнаас авна уу.

– Анх хэрэглэхийн өмнө болон хэрэглэсний дараа угааж байна уу.

– Гадуур авч явахад тохиромжтой таглаатай. /Ариун цэврийн шаардлага хангасан/

Хүүхдийн өсөлтөд тохирсон 3 төрлийн хэмжээтэй.

/S,M,L/ Соосог (0 сараас) S Соосог (3 сараас) M Соосог (6 сараас) L

Бэлэн байгаа

Харьцуулах